OVER ONS

Cultuurfabriek Schiedam, onderdeel van Stichting W4U, is een enthousiast team van professionals en vrijwilligers. De Cultuurfabriek Schiedam organiseert kunst- en cultuurprojecten voor jongeren in Schiedam in de breedste zin van het woord. Met het organiseren van deze projecten willen wij alle Schiedamse jongeren een kans geven hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen, opdat zij deze ook in hun dagelijks leven kunnen inzetten.

Wij hebben de afgelopen jaren samen met jongeren en vrijwilligers diverse succesvolle projecten georganiseerd. Door middel van samenwerkingsverbanden met culturele partners, onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties en de gemeente Schiedam ontwikkelen wij regelmatig nieuwe activiteiten.

Over de Cultuurfabriek/Stichting W4U

De Cultuurfabriek is onderdeel van Stichting W4U. Deze stichting is opgericht in 2017 en staat onder toezicht van een driekoppig dagelijks bestuur, bestaand uit voorzitter D. Pipicelli, secretaris T. Pengel en penningmeester L. Cardoso. De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. M. Wijngaarden is directeur met een volledige volmacht. Hij ontvangt een management fee voor zijn werkzaamheden. Stichting W4U heeft geen betaalde krachten in dienst en werkt op projectbasis met diverse freelancers. De stichting volgt zoveel mogelijk de Governancecode Cultuur.

RSIN: 857210646
Bezoekadres: ‘s Gravenlandseweg 258, Schiedam
Postadres: Postbus 4167, 3102GD Schiedam
Eerste inschrijving handelsregister: 23-01-2017
SBI-code: 94994 – Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering
Doelstelling: het bevorderen van belangstelling voor, beoefening van en affiniteit met kunst en cultuur; het promoten van gevarieerd aanbod in kunst en cultuur; het bevorderen van participatie.